Ιδιωτικά Μαθήματα


Με τα ιδιωτικά μαθήματα προσφέρεται εκπαίδευση στις προσωπικές σας ανάγκες, αναπτύσσοντας ταχύτερα και καλύτερα την τεχνική, την χάρη και τον ρυθμό! Τέλος σας δίνεται η δυνατότητα να καθορίσετε εσείς την ώρα του μαθήματος με βάση το καθημερινό σας πρόγραμμα!