4η & 5η θέση στον διαγωνισμό χορού TDF Thessaloniki Dance Festival Greece στις 8 & 9/4/2017 στις κατηγορίες TANGO SALON & TANGO OPEN

1η & 2η θέση στο διεθνή διαγωνισμό χορού ACROPOLIS OPEN στις 16/5/2015 στην κατηγορία TANGO SALON

1

4η θέση στο διαγωνισμό χορού KORINTHOS DANCE OPEN στις 17/7/2017 στην κατηγορία ORIENTAL ADVANCED ADULTS

1η θέση στον διαγωνισμό χορού KORINTHOS DANCE OPEN στις 17/7/2017 στην κατηγορία ORIENTAL PROFESSIONAL

2η θέση στο διεθνή διαγωνισμό ACROPOLIS DANCEPORT OPEN στις 6/5/2017 στην κατηγορία ORIENTAL ADVANCED ADULTS